Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.KULLANIM ALANI:

A)Bu sözleşmede, iş bu satış sözleşmesinin ön sayfasında belirtilen emtiayı satan HAHN KOLB ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “Satıcı”, emtiayı satın alan kişi, kurum ve kuruluşlar (veya bunların personeli, işçileri ve yetkili kıldığı kişiler) ise “Müşteri” olarak adlandırılmıştır.

2. SÖZLEŞME GENEL HÜKÜMLERİ:

A)İş bu satış sözleşmesi, ön sayfasında bulunan irsaliyeli faturada belirtilen emtianın - veya emtiaların - satışı ile hükümdar ihtiva eder.

B)Ön sayfadaki emtiayı - veya emtiaları - imza karşılığı teslim olan Müşteri, bu sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır.

C)Siparişler, değişiklikler, düzeltmeler ve özel şartlar, yazılı olarak bildirilmelidir ve imza altına alınmalıdır. Telefon ile veya sözlü olarak bildirilen hiçbir konu geçerli değildir.

3. FİYATLAR VE FİYAT LİSTELERİNİN GEÇERLİLİĞİ:

A)Ürünün sipariş anındaki liste fiyatı geçerlidir.

B)Liste fiyatları K.D.V. hariçtir. K.D.V. oranı kanunen belirlenmiş değerde olmak şartı ile fatura üzerinde yazılır.

C)Belirlenen teslim süresi, (1) (BİR) ay’ı geçen siparişlerin fiyatı, teslim tarihindeki fiyat listesi üzerinden irsaliyeli faturaya yazılır.

D)Önceden yazılı olarak anlaşma yapılması kaydı ile Euro olarak fiyat verilen siparişlerin faturalarının çıkışı anında Euro fiyatları, fatura tarihindeki Merkez Bankası Euro Döviz Satış Kuru ile çarpılıp, Türk Lirasına çevrilerek, irsaliyeli faturaya birim fiyat olarak yazılır.

4. ÖDEMELER:

A)Müşteri, iş bu sözleşmeye mesnet, irsaliyeli faturada dökümü yapılan emtianın bedelini, kendisine tesliminden itibaren (30) (Otuz) gün içinde Satıcıya nakit makbuz mukabili, banka havalesi, çek ve kredi kartı ile ödemekle yükümlüdür.

B)Bu süre içinde, emtia bedelini ödemeyen Müşteri, Satıcıya aylık (%3)’den işleyecek yıllık (%36) gecikme faizi ödemekle yükümlüdür.

5. TESLİMAT KOŞULLARI:

A)Teslimat, malzemelerin tam, eksiksiz ve sağlam olarak, Müşteriye veya Müşterinin belirlenmiş olduğu yetkili kişiye, kontrol ettirilerek ve imza karşılığı teslim edilmesi ile tamamlanır. Kontrolden sonra teslim alındığına dair irsaliyeli Faturanın belirlenmiş bölümüne imza alınır. Bundan sonra, iş sözleşme koşulları, Müşteriyi bağlar.

B)Müşteri, iş bu sözleşmenin ön sayfadaki irsaliyeli faturada belirlenen emtialardan herhangi birini veya tamamını teslim aldıktan sonra,(7) (Yedi) gün içinde, orijinal ambalajı açılmamış veya hasar görmemiş bir şekilde ve kullanılmamış olması koşulu ile Satıcıya iade faturası ile iade edebilir. Yurtdışından istenilen özel siparişlerde kesinlikle iade kabul edilemez.

C)Müşteri, bu süre içinde iade etmezse, daha sonra iade edemeyeceği gibi; emtianın ayıplı, hasarlı ve eksik olduğu şeklindeki iddialarda ve sair iddialarda da bulunamaz.

D)Özel siparişlerde, imalatın da özel olarak yaptırılması nedeni ile miktar üzerinde %10 +/-değişiklikler olabilir. Fakat bu olası değişiklik toplam fatura değerini de aynı oranda etkileyecektir.

E)Aksine bir sözleşme yapılmamış ise; özel siparişlerde; içeriği olan emtianın - veya emtiaların, üretim veya satış programından kalması durumunda, Satıcının bu özel siparişi karşılama sorumluluğu ortadan kalkar.

F)Ambalaj ile ilgili özel talep gelmedikten sonra bilinen standart ambalajlar ile sevkiyat yapılır.

G)Firmamız gerekli gördüğü durumlarda sevkiyatı bölümler halinde de yapabilir.

H)Teslim süresi: Müşterinin sipariş etmiş olduğu malların elde olmayan sebepler ile (Gümrüklerde grev olması, kazalar veya nakliye firmasından kaynaklanan gecikmeler v.b.) forcemajeure tanımına uyan durumlarda ve her türlü doğal afet (Deprem-Sel-Doğal sebeplerden oluşabilen yangınlar v.b.) tanımına uyan durumlarda, meydana gelecek sevkiyat ve teslimat gecikmelerinden firmamız sorumlu değildir. Bu gecikmelerin neticesinde, üretim kaybı tazmini veya buna bezer herhangi bir maddi manevi tazminat talebi de, söz konusu değildir.

İ)Kargo ile emtia teslimlerinde, emtianın- veya emtiaların - teslim alındığına dair kargo teslim fişine atılan imza, Müşteriyi iş bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü kılar. Şayet emtia - veya emtialar - Satıcı tarafından, Müşteriye, personeline veya yetkili kıldığı kişilere teslim edilmiş ise, irsaliyeli faturanın ön yüzüne atılan imza Müşteriyi, iş bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü kılacaktır. Yani, her halükarda emtia veya emtiaların teslim edilmesi ile iş bu sözleşme hükümleri Satıcı ve Müşteri açısından bağlayıcı hale gelmiş olacaktır.

6. İTİRAZLAR:

A)Teslimat işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen ve malzemeden kaynaklanabilen (miatlı-süreli malzemeler hariç) arıza veya hasarlar firmamıza, malzemelerin Müşteri’ye teslim tarihinden itibaren (7) (Yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi takdirde itiraz ve şikayetler kabul edilemez.

7. SERVİS:

A)Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde yazılı olarak Satıcıya bildirilen arıza veya hasarlardan, haklı ve doğru olduğu Satıcı tarafından veya Satıcının belirlediği teknikpersonel tarafından tespit edilenler, yeri ve yöntemi Satıcıda saklı kalmak koşulu ile bedelsiz giderilir. Nakliye masrafları Müşteriye

B)Makine türü emtianın - veya emtiaların - gerekecek olan tamir, bakım ve yedek parça ihtiyaçları, bedeli Müşteri tarafından ödenmek üzere Satıcı tarafından sağlanır.

C)Herhangi bir makine veya birleştirilmiş parçalardan oluşan emtianın - veya emtiaların - Müşteri tarafından ne sebep ile olursa olsun açılması, kurcalanması veya parçalarınınayrılması durumunda ; Satıcının tamir ve bakım sorumluluğu ortadan kalkar.

8. TAZMİNAT KAPSAMI:

A)Firmamızın dışında gelişen ve müdahale imkanımızın olmadığı koşullar nedeni ile sözleşme şartlarına uyulmaması veya sözleşme şartlarının gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan firmamız sorumlu değildir.

B)Servis şartları ile ilgili firmamızın dışında gelişen ve müdahale imkanımızın olmadığı koşullar nedeni ile servis şartlarına uyulmaması veya servis şartlarının gerçekleşmemesinden de firmamız sorumlu değildir.

C)İş bu sözleşmenin ön sayfadaki irsaliyeli faturada belirtilen emtia - veya emtialar - ile ve iş bu sözleşme ile ilgili ihtilaf ve temerrüt durumlarında İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili olduğunu Satıcı ve Müşteri kabul etmişlerdir.